Rada Młodych Ambasadorów OEES

Jeśli chcesz mieć wpływ na przyszłoroczny wygląd naszego Kongresu, a także chcesz tworzyć Nocne Młodych Rozmowy

Rada Młodych Ambasadorów OEES (RMA OEES) to grupa, która w sposób aktywny zaangażuje się w proces tworzenia międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit. W tym zespole będziecie opiniować program tego wydarzenia, jak i sami go budować, tworząc własną sesję w ramach prologu OEES. Waszym zadaniem będzie także szerzenie założeń ekonomii wartości wśród innych członków generacji Z, a także stworzenie własnego Przewodnika, który następnie zostanie wydany. Stworzycie społeczność, która będzie mieć realny wpływ na toczącą się w opinii publicznej debatę. W ramach RMA OEES będziecie również odpowiedzialni  za wydarzenie Nocne Młodych Rozmowy. Razem z innymi uczestnikami przygotujecie merytoryczną sesją na wybrany przez Was temat, gdzie Wy będziecie grać pierwsze skrzypce. Zrównoważony rozwój? Cyberbezpieczeństwo? Równouprawnienie?  – a może całkiem inny temat? To Wy wybierzecie o czym chcecie rozmawiać oraz o jakim problemie powinien usłyszeć Świat! Korzyści:
  • uczestnicy grupy będą mieli możliwość  aktywnie zaangażować się w tworzenie programu dużego międzynarodowego kongresu ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit
  • w tej grupie dowiesz się jak wygląda przygotowanie kongresu od strony organizacyjnej i merytorycznej, jak przygotowuje się program i sesje merytoryczne, sesje dyskusyjne itp.
  • praca w międzynarodowym środowisku wyjątkowych ekspertów ze świata nauki, biznesu, polityki, kultury i sztuki
  • poruszane bieżące tematy społeczno – gospodarcze
  • możliwość kreowania swojej własnej marki osobistej
  • działanie -> sprawczość -> poczucie wartości!

To tylko część aktywności, które przygotowaliśmy dla uczestników projektu.

Jeśli projekt Cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się więcej – Zgłoś się do projektu

Kontakt do Nas

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
www.fundacjagap.pl

 

Monika Halicka
Koordynator Projektu Open Eyes Economy Young
Tel: +48 791 966 762

Skip to content