Stwórz z nami uniwersytet przyszłości.

AKADEMIA
ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU

Moduł I: Kompetencje przyszłości
październik 2023-styczeń 2024

  Uniwersytet OEES to pionierski projekt ruchu Open Eyes Economy, który powstaje po to, aby aktywnie włączać młode pokolenie w działania związane
z projektowaniem świata opartego na wartościach pozaekonomicznych i kształtować młodych liderów odpowiedzialnej zmiany.

Zapraszamy do udziału w trzech wyjątkowych kursach Akademii Zrównoważonego Rozwoju, które realizowane będą od października 2023 do maja 2024 r. Wybierz temat, który Cię interesuje i zaaplikuj!

Moduł 1

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

październik 2023 – styczeń 2024

W ramach modułu m.in.:

 • spotkanie z nauczycielem roku
 • spotkanie z największymi pracodawcami z Krakowa
 • opieka mentora
 • udział w debacie internetowej
 • tworzenie interaktywnych case study
 • dobre praktyki zrównoważonego uniwersytetu
Moduł 2

ZERO WASTE W PRAKTYCE

styczeń 2024 – marzec 2024

W ramach modułu m.in.:

 • hackaton „Less is more”
 • „Dlaczego potrzebujemy być zero waste?”
 • Zasada 4R
 • spotkania z naukowcami
 • dobre praktyki zero waste w biznesie
 • opieka mentora
 • warsztaty z zarządzania projektami społecznymi
Moduł 3

DOBRA ENERGIA

marzec 2024 – maj 2024

W ramach modułu m.in.:

 • przyszłość energii
 • warsztaty tworzenia treści w social mediach
 • kampanie społeczne na rzecz dobrej energii
 • spotkania z naukowcami
 • dobre praktyki zielonej energii z biznesie
 • opieka mentora
 • udział w debacie internetowej

REKRUTACJA

Chcesz wzbogacić swoje CV i być konkurencyjnym na rynku pracy? A może chciałbyś nabyć wiedzę praktyczną, jakiej nie posiadają Twoi rówieśnicy? Leży Ci na sercu przyszłość świata a system edukacji w ktorym funkcjonujesz budzi Twoją frustrację?

Chcesz dołączyć do elitarnego zespołu Uniwersytetu OEES
i dowiedzieć się jak posiadać realnego wpływ na to,
co dzieje się wokół?

Weź udział w pionierskiej  Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju i dołącz do unikatowej społeczności tworzącej nowy, innowacyjny uniwersytet przyszłości.

Z początkiem września rusza nabór do kursu I:
Kompetencje przyszłości.
Więcej informacji wkrótce.

CO ZYSKASZ?

Dołączając do nas możesz liczyć na:

 • Spotkania z największymi nazwiskami: liderami nauki i biznesu;
 • Dawkę cenionej przez pracodawców wiedzy praktycznej;
 • Budowę własnej sieci kontaktów;
 • zwiększenie świadomości na temat wyzwań odpowiedzialnego rozwoju;
 • uatrakcyjnienie CV o elitarny, jedyny taki w Polsce kurs;
 • dołączenie do społeczności Open Eyes Economy.

Uczestnikom gwarantujemy:

 • udział w wykładach mistrzowskich;
 • spotkania z ludźmi ze świata biznesu;
 • warsztaty praktyczne;
 • panele dyskusyjne; możliwość przedstawienia własnych punktów widzenia,
 • pomoc w realizacji własnych projektów.

DLA KOGO JEST AKADEMIA?

Chcesz do nas dołączyć? Nic prostszego! Wystarczy, że masz więcej niż 16 i mniej niż 30 lat, jesteś zainteresowany tematem zrównoważonego rozwoju, zależy Ci na rozwoju osobistym, chcesz wyróżniać się na rynku pracy, jesteś otwarty na wiedzę i nowe doświadczenia. Jeśli jesteś zainetresowana/y dołączeniem do elitarnego grona alumnów uniwersytetu OEES napisz do nas: barbara.hajdukiewicz@fundacjagap.pl (koordynatorka projektu).

PROGRAM KURSU I:
Kompetencje przyszłości

Moduł I „Kompetencje przyszłości” poświęcony jest umiejętnościom przyszłości oraz zrównoważonej uczelni i jej roli w rozwoju tych kompetencji. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się, czym jest zrównoważona uczelnia, jakie działania powinna realizować uczelnia, aby była zrównoważona, jakie kompetencje powinna kształtować z korzyścią dla przyszłych pokoleń i jak te kompetencje mają się do potrzeb pracodawców. Uczestnik kursu dowie się zatem w jakie umiejętności warto inwestować i jak to robić, a także jak robią to najlepsze uczelnie na świecie.

Dodatkowo studenci nabędą kompetencje praktyczne: nauczą się w prosty, przystępny i nowoczesny sposób przekazywać informacje oraz promować inicjatywy w sieci za pomocą interaktywnych CS. W ramach wspólnego projektu zidentyfikują pożądane działania uniwersyteckie, a następnie opracują ich ilustrację zgodnie z metodologią interaktywnych studiów przypadków (ang. Interactive case studies – ICS). 

O PROJEKCIE

Uniwersytet OEES to pionierski projekt ruchu Open Eyes Economy, który powstaje po to, aby aktywnie włączać młode pokolenie w działania związane z projektowaniem świata opartego na wartościach pozaekonomicznych i kształtować młodych liderów odpowiedzialnej zmiany.

Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju to jego pilotażowy prolog, którego celem jest wzrost świadomości i zaangażowania społecznego wśród młodzieży w zakresie zrównoważono rozwoju i ekonomii wartości, której rozwój jest misją przyświecającą wszystkim działaniom OEES. W obliczu kryzysu klimatycznego chcemy wzmacniać edukację i uświadamianie młodych osób w kierunku podejmowania odpowiedzialnych i świadomych wyborów, co w rezultacie sprawi, że młodzi liderzy będą lepiej przygotowani się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym oraz społeczeństwie demokratycznym.

Model edukacyjny Akademii oparty jest o unikalny, stworzony w międzynarodowym Partnerstwie przewodnik „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Rezultatem prac międzynarodowego zespołu ekspertów i nauczycieli akademickich jest przeanalizowanie wyzwań edukacji klimatycznej i identyfikacja efektywnych, angażujących i innowacyjnych form edukacji młodzieży w tym zakresie.  W ramach akademii uczestnicy projektu wezmą udział w wartościowych spotkaniach z praktykami i teoretykami, a także przygotują swój własny projekty, poznają kluczowe postawy  i umiejętności społeczne, kompetencje potrzebne do zrozumienia problemów: m.in. krytyczne myślenie, kreatywność, współpracę, świadomość.

Nadzór merytoryczny

Anna Mirzyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Od trzynastu lat związana jest z programem aktywizacji społecznej i politycznej dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Członkini Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży oraz Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego. Autorka szkoleń i szkoleniowiec z obszarów partycypacji społecznej, edukacji ekonomicznej, zarządzania projektami, zrównoważonego rozwoju. Mentor Fundacji Kraków Miastem Startupów. Wielokrotna mentorka hakhatonów o tematyce społecznej i technologicznej.

Pracownica Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gdzie naukowo zajmuje się problematyką włączania wartości społecznej do praktyki gospodarczej i kreacji polityk im poświęconych, w szczególności gospodarką o obiegu zamkniętym oraz społeczną odpowiedzialnością. Uczestniczka środowiska i wyznawczyni idei Open Eyes Economy Summit.

dr Magdalena Jelonek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor (socjologia), doktor habilitowany (nauki o polityce i administracji), ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych (przede wszystkim w obszarze szkolnictwa wyższego oraz kompetencji).

Profesor w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach

KONTAKT

Koordynator projektu:

Barbara Hajdukiewicz 
barbara.hajdukiewicz@fundacjagap.pl

Projekt realizowany przez:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków

www.fundacjagap.pl
www.oees.pl
https://responsibleacademy.eu/pl/